Program partnerski

Zarabiaj z nami już teraz polecając nasze usługi. informacje

Wygodne opłacanie usług

Płatności online, przelewy bankowe i pocztowe. informacje

Szybka pomoc

Specjaliści Biura obsługi klienta są zawsze gotowi do pomocy. informacje

Strona Główna - Ustawienia php

Ustawienia


Wszelkie ustawienia php znajdują się w plikach .htaccess przy pomocy komend php_flag i php_value.

Przykładowe wpisy:

php_value magic_quotes_gpc off

php_flag register_globals 1

Zmiana wersji PHP dla .php


Aby używać skryptów php5.2.x w plikach .php wystarczy dodać taką linijkę w pliku .htaccess, umieszczonym w katalogu skryptu:

AddType application/x-httpd-php5 .php

Dla php5.4.x:

AddType application/x-httpd-php54 .php

Dla php5.5.x:

AddType application/x-httpd-php55 .php

Dla php5.6.x:

AddType application/x-httpd-php56 .php

Dla php7:

AddType application/x-httpd-php7 .php

Dla php7.1:

AddType application/x-httpd-php71 .php

Dla php7.2:

AddType application/x-httpd-php72 .php

Dla php7.3:

AddType application/x-httpd-php73 .php

Dla php7.4:

AddType application/x-httpd-php74 .php

Domyslnie ustawione jest php5.3.x

Parsowanie plików .html jako php


Zależnie od wersji php należy dodać linijkę do .htaccess:

AddType application/x-httpd-php5 .html

lub dla php5.3

AddType application/x-httpd-php .html

lub dla php5.4

AddType application/x-httpd-php54 .html

lub dla php5.5

AddType application/x-httpd-php55 .html

lub dla php5.6

AddType application/x-httpd-php56 .html

Jeśli chcemy parsować SSI w plikach .html


Należy dodać linijkę do .htaccess:

AddType application/x-httpd-shtml .html

Chmod


Skrypty PHP5 na Prohost.pl odpalane są z prawami użytkownika. To oznacza, że jeśli twój użytkownik to "user1", może on operować tylko na plikach do których ma prawa dostępu (chmod i chown). Jeśli właścicielem pliku jest nasz "user1" (standardowo wszystkie pliki na twoim koncie są twoją własnością) to odpalając skrypt PHP jako "user1" poprzez przeglądarkę lub crona sprawdzany jest chmod pliku. Standardowy chmod to 600. Pierwsza liczba mówi nam, że właściciel tego pliku może odczytywać i zapisywać ten plik. To wystarczy do wykonania skryptu PHP przez interpreter PHP5.

eAccelerator


eAccelerator działa dla skryptów php5.3.x. Jest to akcelerator php który kilkukrotnie przyśpiesza generację skryptów php.

OPcache


OPcache działa dla skryptów php5.5.x i php5.6.x. Jest to akcelerator php który kilkukrotnie przyśpiesza generację skryptów php.

Safe mode


Safe_mode jest wyłączone.

Dlaczego nie należy zmieniać chmod katalogów


W instrukcji instalacji niektórych skryptów pisze, że należy chmodować wskazany katalog na 777 (co oznacza pełen dostep dla każdego użytkownika). Przy naszej konfiguracji PHP nie trzeba a nawet nie wolno tego robić. Standardowy chmod w 100% wystarczy do poprawnego działania skryptu.

dodaj podstronę edytuj stronę